1 فروردین 1397
صفحه اصلی

باد دریایی آلمان تا 2017 به میزان قابل توجهی کاهش می دهد: مطالعه

نیروگاه های دریایی در دریای خزر در سال 2017 به شدت کاهش یافته و فقط بیش از 5 گرم در ساعت مجاز است اما هنوز مشخص نشده است که به طور بالقوه این تاسیسات inturbine رونق را تا تعطیل موقت در سال 2019 در گروه تحقیقات باد آلمان بررسی کنند. 2017 در مقابل 9 6 GW در سال 2016 مدت زمان اجرای برای اکثر پروژه های زیر 1 سال رونق باد در ساحل ممکن است در سال 2019 متوقف شود. طبق این مشاوره تنها 1 3 GW از پروژه های جدید باد در دریای جنوب دریافت مجوز در سال 2017 از 9 6 GW در سال 2016 تا سال 2014 15 اضافه کردن ترکیبی از 6 گیگابایت است که