1 فروردین 1397
صفحه اصلی

نیویورک 1،4 میلیارد دلار به 26 پروژه انرژی تجدیدپذیر اختصاص داده است

اندرو کومو، فرماندار نیویورک روز جمعه اعلام کرد که 26 پروژه بزرگ انرژی قابل بازپرداخت بزرگ به منظور کمک به دولت در دستیابی به اهداف انرژی پاکیزه خود برگزار می شود و او در برابر برنامه های حفاری نفت و گاز پس از فروپاشی دولت ترومپ مقاومت کرد. ما اعتقاد داریم آینده اقتصاد انرژی پاک و نیویورک است Cuomo در طی یک رویداد که از دانشگاه نیویورک پخش شد، منجر به مخالفت با این که دولت این کار را به محیط زیست انجام می دهد و نور را روشن می کند. پروژه های انرژی تجدید پذیر شامل 22 مؤسسه انرژی خورشیدی مجهز به سه مؤسسه باد و یکی hydroele