1 فروردین 1397
صفحه اصلی

قیمت CO2 اتحادیه اروپا به بالاترین سطح شش ساله رسیده است

هزینه های تخفیف دی اکسید کربن دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا در سال 2010، 9 7 در هفته 10 از هفته گذشته به عنوان گرایش صعودی، اصرار بر اصلاحات در بازار اصلاحات را ادامه دادند که قیمت آن از طریق نشانه گذاری Eur11.00mt برای نخستین بار از سال 2011، قراردادهای آتی اتحادیه اروپا برای تحویل در ماه دسامبر 2018 در معاملات ICEFutures Europe روز جمعه در روز سه شنبه در Eur11 12 mt 13 70 mt بدون تغییر در روز، اما تا 98 eurocent و یا 9 7 در هفته است که پس از افزایش به 26mt Eur11 در روز intraday tradingFriday که اضافه شده به سود قابل توجه دیده می شود از طریق ماه فوریه خالص کلی صعودی