1 فروردین 1397
صفحه اصلی

E.ON، آلمان، RWE موافقت نونگی با بازسازی عمده ای انجام می دهند

E ON و RWE توافق کرده اند که در مورد RWE شرکت Innogy را کنار بگذارند و از بازسازی مجدد زمین های آب و برق آلمان بهره مند شوند. شرکت ها در روز یکشنبه E ON برای به دست آوردن RWE از RWE کسب و کار شبکه خرده فروشی Innogy برای ادغام دارایی های تجدید پذیر از E IN نوگا Swaps دارایی معامله پیچیده برنامه ریزی شده در مراحل توافق در اصل E ON خواهد شد RWE 76 7 سهام مشروب در یک معامله پیچیده از جمله مبادله دارایی او گفت: معامله خواهد شد E تبدیل به یک ابزار عمده بدون دارایی های قدرت عمده تولید در حالی که آلمان بزرگترین تولید کننده قدرت RWE خواهد سرمایه های مجدد آلمان دو سرب