1 فروردین 1397
صفحه اصلی

US FERC تغییرات اتصالات Cal-ISO را تأیید می کند

کمیسیون تنظیم مقررات فدرال ایالات متحده روز جمعه پیشنهادات مربوط به اتصال کالیفرنیا به سیستم عامل اپراتور کریستال را تأیید کرد که یکی از آنها باعث می شود تا زمانیکه دستگاه های متصل به شبکه مجددا تولید مجدد را آغاز می کنند پیشنهادی که در ماه ژانویه ارائه شده است، ژنراتورها را دو سال به طول می انجامد تا از یک سال به صفر اتصال متصل شوند. مکث در تهیه ابزارهای تجدید پذیر منابع آب کالیفرنیا در حال حاضر برای سال 2020 نیازهای جدید خود را برآورده کرده اند و منتظر مسائل مربوط به سیاست هستند تا پیش از آنکه با خرید